Alexander RudenstamJag jobbar med människor och förändring.

Ja, det går att förändra!


Det kan bli bättre.


Ofta behövs det inspiration och stöd

- det är där jag kommer in.

Jag har fokus på de mjuka värdena.

Både i på jobbet och privat.Hör av dig för ett förutsättningslöst möte!

terapi, coachning, utveckling, företag, privatperson

Jag hjälper människor att utvecklas
- i arbetsliv och privatliv

Jag utvecklar verksamheter
- genom att jobba med människor och de drivkrafter de har.

Människors utveckling och förändring är min passion. Då det innebär att lämna det som inte varit så bra och att förflytta sig till något som känns bättre. För en tillvaro som är mer flexibel, kärleksfull och öppen för livets möjligheter, där drivkraften är nyfikenhet. Det är även där som förändringar av verksamheter och företag eller så kallade IT-projekt tar sin början.

Förändringen kan behöva mod, fantasi, insikter, närvaro, medvetenhet och inte minst en vilja. Min uppgift är att inspirera, stötta, guida och ibland leda.

Förändringen kan röra en organisation, verksamhet eller en enskild individ. Det kan till exempel röra privatlivet, i din kärleksrelation eller i din roll på jobbet.
De områden jag specialiserat mig på är relaterade till den
personliga utvecklingen och de relationer som finns, där relationen till sig själv är den viktigaste. Vi är mer än våra yrkesroller, mer än mamma eller pappar, mer än en partner eller kollega, för i grund och botten så är det hela du som räknas.

Relationer, oavsett om det handlar om din inställning till dig själv eller till andra i privatlivet eller på jobbet, går att göra tydliga och förändra. Du känner det som stör, det som du upplever som en utvecklingsmöjlighet. Utmaningen är att förändra och utveckla, och du vet vart du vill - jag hjälper dig i den processen.


Ok, hur gör vi?

Vi börjar med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte - där vi känner efter om det förtroende och den energi finns för det jobb som ska göras.

De senaste åren har jag fokuserat den personliga och privata förändringen, men jag har även erfarenhet av att jobba med verksamheter, organisationer och samhället som omger oss.

För närvarande driver jag ett projekt i Sverige och är involverad i ett annat i Wien.

Du får möta en engagerad person som också vågar ställa svåra frågor, även när det gäller sådant som kan vara svårt, jobbigt och väldigt personligt.


Vi ses!
Alexander Rudenstam
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!