Alexander Rudenstam

Jag jobbar med människor och förändring.


Jag är terapeut för företag,

organisationer och individer.


Oavsett om det är en organisation, ett företag eller en person så kan jag finnas med och vara ett stöd, ansvarig, inspirera eller ta fram konkreta förslag. I grunden spelar det inte någon större roll – för det är alltid människor som vill – oavsett om du är VD eller privatperson. Det handlar om förändring och utveckling. Det handlar om idéer, relationer, föreställningar, beteenden, drivkrafter, behov, rädslor…

Det är där jag kommer in.

Jag jobbar med utveckling - med människan som utgångspunkt.

Utveckling av människor och verksamheter.
terapi, coachning, utveckling, företag, privatperson

Jag hjälper människor att utvecklas
- i arbetsliv och privatliv

Jag utvecklar verksamheter
- genom att jobba med människor.

I grunden handlar det om att driva förändringar och möta människor i de utmaningar de står inför. Att identifiera vilka alternativ och vilka resurser som står till förfogande. Att sätta klara mål och inte minst att förstå vem man själv är – på riktigt.

Mina erfarenheter och kunskap hämtar jag från en lång erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare, arrangör, rådgivare, inspiratör, workshopledare, föreläsare, expert, förändringsagent, utredare, processledare, coach och terapeut inom områden som kultur/IT, industri, offentlig sektor, utbildning, myndigheter, ideell verksamhet och som partner, pappa, man och människa när det gäller den privata sfären.
Och jag har dessutom insikten att den som inte mår bra hemma – kommer inte göra en bra insats på jobbet – och tvärtom.


Utmaningen kan handla om förändra ditt liv, utveckla verksamheten eller företaget, eller så behöver du ett bollplank och ett annat perspektiv i din verksamhet, eller någon som kan inspirera, stötta gruppens process på en arbetsplats, eller…


Vi börjar med ett förutsättningslöst möte - där vi känner efter om vi passar för varandra.


Alexander Rudenstam