Alexander RudenstamJag jobbar med människor och förändring.

Ja, det går att förändra!


Det kan bli bättre.


Ofta behövs det inspiration och stöd

- det är där jag kommer in.


terapi, coachning, utveckling, företag, privatperson

Jag hjälper människor att utvecklas
- i arbetsliv och privatliv

Jag utvecklar verksamheter
- genom att jobba med människor.

Människors utveckling och förändring är min passion. Då det innebär att lämna det som inte varit så bra och att förflytta sig till något som känns bättre. För en tillvaro som är mer flexibel, kärleksfull och öppen för livets möjligheter, där drivkraften är nyfikenhet.
Förändringen kan behöva mod, fantasi, insikter, närvaro, medvetenhet och inte minst en vilja. Min uppgift är att inspirera, stötta, guida och ibland leda.

Förändringen kan röra en organisation eller en enskild individ. Det kan till exempel röra privatlivet, i din kärleksrelation eller i din roll på jobbet.
De områden jag jobbar med är den
personliga utvecklingen och de relationer som finns, där relationen till dig själv är den viktigaste. Och jag har lärt mig att vi är mer än våra yrkesroller, mer än mamma eller pappar, mer än en partner eller kollega, för i grund och botten så är det hela du som räknas.

Relationer, oavsett om det handlar om din inställning till dig själv eller till andra i privatlivet eller på jobbet, går att förändra. Du känner det som stör, det som du upplever som en utvecklingsmöjlighet. Utmaningen är att förändra och utveckla, och du vet vart du vill - jag hjälper dig i den processen.


Ok, hur gör vi?

Vi börjar med ett förutsättningslöst möte - där vi känner efter om det förtroende och den energi finns för det jobb som ska göras.

De senaste åren har jag fokuserat den personliga och privata förändringen, men jag har även erfarenhet av att jobba med verksamheter, organisationer och samhället som omger oss. För närvarande driver jag ett projekt i Sverige och är involverad i ett annat i Wien.

Du får möta en engagerad person som också vågar ställa svåra frågor, även när det gäller sådant som kan vara svårt, jobbigt och väldigt personligt.


Vi ses!
Alexander Rudenstam
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!