Mitt erbjudande till dig- är personligt utformat

Jag inspirerar, coachar, leder, bygger och skapar


Jag jobbar både med enskilda personer och grupper. Antingen som inspiratör eller föreläsare eller så coachar jag och leder hela eller delar av en process.
Inspiration och föreläsning
Jag har några specialämnen som jag gärna pratar och berättar om. Ibland talar jag i generella termer helt utifrån mina egna erfarenheter och insikter, men om du önskar så kan jag anpassa det till ett specifikt sammanhang. Ett viktigt inslag i det jag gör är den personliga upplevelsen.
Mitt engagemang kan röra sig om en heldag eller bara några timmar. Åhörarna får till sig ny kunskap, insikter och en upplevelse.
Stacks Image 308
Projekt och processledning
Jag är bra på att driva olik slags processer - oavsett om det är inom ett företag, offentlig verksamhet eller ideell verksamhet. Jag har erfarenhet från projekt inom IT- och Telekom, opinionsbildning samt relationshantering inom tung industri. Dessutom har jag erfarenhet av ha varit festivalgeneral där jag enbart jobbat med volontärer.

I grunden handlar det om samma sak, att tillsammans med en grupp gå från A till B, och att göra det på ett sätt så deltagare, uppdragsgivare och mottagare blir nöjda.
Utveckla
Tillsammans med mig kan du utveckla - ditt företag, din verksamhet, dina relationer, ditt liv. Utvecklandet handlar om att verkligen se det som är ”här och nu”, klara ut vart man vill - och sedan kavla upp ärmarna och göra det som behövs. Relationer är något man ”utvecklar” - även den till sig själv. Lägg ner tid och omsorg - så kommer de växa positivt och bli en otrolig tillgång. I en organisation eller i ett företag kan de bli ett avgörande verktyg för framgång.
Kreativitet
Min kreativitet och mitt skapande är en central del av mitt liv. Kreativiteten är min drivkraft oavsett om det tar sig uttryck i ett relationsprojekt i ett industriföretag, IT-användande på ett museum, personlig utveckling, fotografering, målningar eller festivaler.
Att ha tillgång till kreativiteten är att ha tillgång till sin livenergi, till sin nyfikna sida - såväl som närvaro och medvetenhet.

Coacha
Tillsammans med mig kan du hitta tillbaka till dig själv och se dina möjligheter, din potential… och våga vara dig själv fullt ut.
Utgångspunkten är du som klient och närvaron i det som är här och nu. Vi träffas första gången för ett förutsättningslöst samtal, därefter - om det känns bra för oss båda - får du ett förslag om hur jag tycker att vi kan gå vidare.

Stacks Image 190
Stacks Image 194
Stacks Image 184
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!