“Om vi känner oss själva och vårt hjärta är vi alltid hemma, överallt”Dawn Kohler

Coachning för dig…

Stacks Image 438

… som vill få ut mer av livet. Det kan handla om det mesta, om allt från situationen på jobbet, till hur du har det hemma. Jag kallar det
allmän coachning.

… som vill få lättare att våga njuta av livet. Jag erbjuder sexsibilitycoachning. Här handlar om din sexualitet, din kropp, din lust, dina relationer (med dig själv och med andra).

… som vill komma förbi rädslan som står i vägen för att möta någon. Jag kallar detta för
singelcoachning. Som handlar om att öka självkänslan, komma förbi rädslan för det som står i vägen och hitta en strategi att kunna finna en partner.

…som vill ta befälet över ditt eget liv. Jag erbjuder
primalcoachning. Där får du kunskap om hur det du har i ryggsäcken från din barndom påverkar dig som vuxen och du får även verktyg att börja hantera det.
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!