Den som känner förändringens vind bör inte bygga vindskydd utan väderkvarnar.Mao Zedong

Att utveckla bra relationer är viktigt!

- Om andra människor är viktiga för dig.
Stacks Image 313
På de allra flesta arbetsplatser är människor den centrala resursen.

Hur medvetet jobbar du med utveckling och förbättring av relationerna mellan dessa personer? Såklart att de måste göra jobbet, men andra kan skapa förutsättningarna.
Relationer är något som skapas - medvetet eller omedvetet. I det är i relation till andra personer som en hel del av din tillvaro utspelas. Tillsammans med kollegor, familjen, vänner.

Hur gör du?Många tror att relationer är sådant som sköter sig av sig självt. Så är det inte. Relationer har du till alla dom som du möter tillräckligt ofta, de behöver underhållas, utvecklas och hanteras på rätt sätt - precis som till exempel den teknik som finns på jobbet eller hemma.

Att vi idag kan se skenande kostnader för sjukskrivningar relaterade till den psykosociala arbetsmiljön är tyvärr ett trist bevis på att den här medvetenheten saknas - även om det såklart finns undantag. Vårt sätt att se på oss själva, varandra och vår tillvaro skapades en gång i tiden uppifrån. Och alla vi - när vi börjar lära oss om hur vi ska relatera till andra - är små barn, helt beroende av andra. Det kanske är den viktigaste kunskapen att ha med sig när vi börjar jobba med olika slags relationer.

Att utveckla bra relationer börjar med den viktigaste, den till dig själv. Därefter kan du börja vända dig utåt. Till din partner, dina barn, dina vänner, dina kollegor…

Vet du vilka dina medarbetare är och vad de drömmer om? Vet du vilka drivkrafter de har? Har du koll på vilka konflikter som finns? Vet du vilka som fungerar bra tillsammans och varför? Hur ofta sätter ni er ner och talar om relationerna ni har?
Jag kan just nu, på lite avstånd, följa hur dåliga relationer i ett litet företag inom en mansdominerad bransch leder till att de förlorar en viktig medarbetare - ännu en gång. Det kommer bli dyrt och stöka till saker för dom. Hur medvetna relationer har du?Det är här min kompetens kommer in.

För att få effektiva, kreativa och nöjda medarbetare, för att få en verksamhet som verkligen fungerar behöver du uppmärksamma relationerna.

Jag har i decennier arbetat med engagemang, mänskliga relationer och sett vilka förbättringar som sker när folk känner sig sedda, vågar tala om vad som sker under ytan, när konflikter blir en utmaning och möjlighet istället för ett hot. Och ofta handlar det om att medvetet skapa en bra arbetsmiljö.
Jag kommer gärna på ett första förusättningslöst möte för att prata om hur just din arbetsplats skulle kunna ta ett eller flera steg mot att börja utveckla bra relationer.
Vilket resultat önskar du?


A. 1 + 1 = 2
B. 1 + 1 = 1,2
C. 1 + 1 = 3

Teknik och människa

En liten jämförelse mellan människor och teknik - två resurser som brukar finnas i företag och organisationer.
När till exempel relationen mellan en dator och en skrivare inte fungerar, så åtgärdas det på en gång. Ofta finns det någon som är IT-ansvarig eller rent av en avdelning. Och när den fungerar så blir resultatet det förväntade, dvs 1 + 1 = 2. I det här fallet en utskriven A4-sida.

När relationerna mellan människor inte fungerar döljs det ofta och ibland tillåts det leda till svåra, komplicerade och dyra situationer. Till exempel 1 + 1 = 1,2. Det kostar i form av sjukskrivningar, låg effektivitet och ingen utveckling. I vårt fall, saknas delar av utskriften eller så fastnade pappret i skrivaren.


Men när de mänskliga relationen fungerar kan den bli mer än förväntat, till exempel 1 + 1 = 3. Det kan ske när människor känner sig sedda, vågar kommunicera, låtsas mindre, är mer medvetna och känner att de både kan och får bidra. Utskriften som kommer ut är redigerad, rättstavad och kompletterad med perfekta illustrationer.
Det är till den den sortens samarbetsmiljö som jag vill ta din verksamhet. Det sker genom att utveckla den så kallade psykosociala arbetsmiljön.


En investering

Relationshantering är en investering för att åtminstone få ut den förväntade nyttan av den personal som finns på en arbetsplats. Relationshantering skapar goda möjligheter att effektivisera och att utveckla verksamheten eftersom det skapar en tillåtande och öppen attityd. Relationshantering är något som helst ska inledas innan problemen uppstår.


Stacks Image 318
Relationshantering, förvandlar till exempel konflikter till en möjlighet att utveckla och förbättra, istället för att sopa något under mattan.
När en relation väl finns där så kräver den underhåll. Den måste tas hand om. Och om du gör rätt så kommer den ha en möjlighet att utvecklas och blomma. Att tänka så i förhållande till t ex kunder känns självklart. Men sorgligt nog används inte den insikten i våra vardagsrelationer på jobbet eller hemma. Tyvärr är det en kunskap som få har och ännu färre gör något av. Istället är de allra flesta rädda för att skrapa lite på ytan, undersöka och hantera.


Vi har en ryggsäck

I mötet med en annan person har du med dig mycket mer än det du ser och ibland förstår. Och eftersom de allra flesta inte har den kunskapen och inte heller tränat på att vara närvarande, så uppstår det lätt problem.
Du har säkert sett två vuxna som bråkar och tänkt att de påminner om barn i en sandlåda. Eller så har du själv reagerat på ett sätt, där du i efterhand funderat över - varför gjorde jag så?
Och det ligger något i den tanken och frågan eftersom vårt beteende i hög utsträckning är byggt på våra erfarenheter i allmänhet och vår barndom i synnerhet. Det påverkar och styr den bild vi har av oss själva, den relation vi har med oss själva och den bild vi har av omvärlden och de människor som vi relaterar till.

© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!