En framgångsrik förändring är unikAnnas blir du bara en bland alla andra.

Är du ansvarig, och ska utveckla och förändra?


Behöver ha ett utomstående bollplank?


Förändringar kräver i regel något utöver det vanliga i din verksamhet. Det är en begränsad insats, från det som är nu - till något nytt.

Det är där jag kan vara med. I planeringen, i genomförandet och i efterarbetet.

Jag ser oväntade möjligheter och nya samband genom möten och samtal.
Jag kan ge dig inspiration och stöd i förändringsprocessen.
Jag kan ta ansvar för hela eller delar av samma process.

Stacks Image 339
Läs mer om förändring med fokus på;
• Relationshantering Hur kan ökad kunskap och medvetenhet kring relationer kan bidra till utveckling och effektivisering. Jag ger er kunskapen, sätter igång er och stöttar er träning.

• Kreativitet Hur jag kan bidra till att förändra och utveckla en verksamhet, organisation eller ett företag.

• Personlig utveckling. Oavsett om det handlar om din tillvaro på jobbet, eller i privatlivet så kan jag medverka till att du känner en ökad självkänsla och får större plats i ditt eget liv.

Förändring är ett spännande process. För att det ska bli bra så måste du våga se tillvaron som den verkligen är, vilket till exempel betyder att du behöver:
- vara klar över vad du är och var du är.
- vara klar över vad du vill uppnå med förändringen.
- vara öppen för det som händer under processen.
Redan här finns det flera utmaningar eftersom vi rätt ofta inte är där vi tror att vi är och kanske inte heller helt klara över vad vi vill.Oftast initieras förändringen av att befinna sig i en situation där man inte vill vara och det tar sig uttryck som till exempel samarbetsproblem, idétorka, svårt att sticka ut och attrahera kunder.
Här kan vi många gånger se grumligt, bli hemmablinda och kanske inte riktigt förstå vad det egentligen är som orsakar problemen.

Själva förändringen kräver en annan kompetens än det som behövs i den dagliga verksamheten. Det behövs inte någon som kan samma saker som ni redan kan - utan någon som tänker annorlunda, ser nya och oväntade samband och perspektiv.
Vill du sticka ut och att dina kunder ska notera dig - så behövs det oväntade och överraskande. Annars blir det lätt att ni gör som alla alla andra.

Det viktigaste i en förändringsprocess är viljan att förändra. Sedan spelar det ingen roll om förändringen handlar om en enskild individ eller sammanslagning av två stora företag.

Ibland kan vissa förändringar behöva att de sker med ”baby-steps” - speciellt då det handlar om personliga förändringar.
Ibland kan det handla om att göra stora förändringar på en gång. Där tid läggs på förberedelse, att stötta själva förändringen och inte minst att ha tänkt genom vilket stöd det nya behöver - för att minska risken att få bakslag.

Hör av dig så bokar vi in ett kostnadsfritt första möte kring det som du ser som en utmaning idag. Min medverkan kan utgöra skillnaden mellan röda eller svarta siffror.


Några exempel på förändringar där jag haft en central roll

Organisation
- Grafiska företagen. Arbetsgivar- och branschorganisationens kliv in i en ny värld. Från gammal tryckteknik till digitala medier i början av 90-talet.
- Nya gymnasieskolan, som expert på skolverket och som representant från mediebranschen vid framtagandet av Mediaprogrammet för första gången.
- Den digitala salongen, kultursverige inspireras och stöttas i klivet in i den digitala världen. Under hela 90-talet med stöd från KK-stiftelsen, Nutek och regeringen.
- Styrelseledamot i Riksarkivets styrelse. För att stötta förändringar som internet skapade möjligheter till hos svenska arkiv runt om i landet.
- Hur kan relationshantering bli ett medvetet verktyg i en industriverksamhet? Förändringsprocess i industriföretag med 55 anställda i Malmö.

Individer
- Min egen utveckling under 00-talet som initierades genom filosofistudier på Södertörns högskola.
- Massor av klienter och deltagare på kurser, workshops, festivaler och i coachningprocesser.

Gör så här:

Du kontaktar mig. Vi bokar en tid för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.
Där berättar du om din utmaning och jag berättar lite om den roll jag skulle kunna ha.
Därefter får du ett förslag från mig.
Kontakta mig
här.


• Läs min blogg!
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!