En inspirerande föreläsning kanske kan förflytta berg?Tänk fjärilseffekten...
Stacks Image 438

Föreläsning, inspiration och…

En föreläsning ska vara en ”kick” som inspirerar, som ger aha-upplevelser och kunskap. Jag tar gärna in små övningar som ger en egen liten upplevelse av ämnet. Om det finns önskemål kan jag anpassa föreläsningen så den passar in i just ditt sammanhang. Min insats kan vara en punktinsats, del av något större - eller så kan jag ta ansvar för en hel eftermiddag, kväll eller dag. Ni kan vara en projektgrupp, ett lärarlag, en avdelning, ett kompisgäng, en förening…


Några av de ämnen jag kan inspirera kring är:

• Barndomens ryggsäck
• Förändring
• Kreativiteten
• Relationer
• Relationshantering
• Rädsla
• Sexualitet
• Skam
• Kommunikation

Läs mer om de olika ämnena nedan.

Jag har arrangerat festivaler med flera hundra personer där deltagarna ställt höga krav på de egna upplevelserna, mat och övriga deltagare. Under 5 dygn. Till föreläsningen för arbetsgruppen som bara får ta två timmar.

Hör av dig och berätta om vad du skulle behöva, här presenterar jag några ämnesområden som fungerar från någon timme till minst en heldag. Kanske kombinationer av ämnen? Hör av dig här!


Barndomens ryggsäck

Under barndomen skapar vi grunden för den vi blir när vi är vuxna. Och det är inte alltid som de "val" man gör då är till vår fördel. Men, det går att förändra…


Ibland kanska du känner att du blir väldigt irriterad eller så finns det situationer där du känner skam eller blir rädd. Och du vet egentligen inte varför. Antagligen är det sådant som präglats in i dig och som har sina rötter i barndomen och har inget att göra med den faktiska situationen.
Från det vi föds börjar vi anpassa oss för att göra det alla levande varelser drivs av - för att överleva. Som barn är vi med om olika upplevelser, som är med och skapar den bild vi bygger upp av oss själva och vår relation till vår omgivning. Det påverkar oss betydligt mer än vad vi tror, även när vi är vuxna. Genom en insikt och förståelse för vad man har i den egna ryggsäcken får man möjligheter att ta ställning till det egna beteendet och vad man själv skulle kunna jobba med för att förändra. Du kan läsa mer
här.


Förändring
Vi pratar ofta om att förändra - men oftast stannar det vid prat och idéer om det man skulle vilja göra…

Hösten 2014 hände det mycket på alla plan för min egen del. Skilsmässa och husförsäljning i Malmö. Sen slutade/började det med att jag åkte till Helsingborg i början av april 2015 för att bo inneboende i ett källarrum. Då hade jag i praktiken gjort mig av med ”allt”. Vi hade bott i ett stort hus med hel källare… Och jag samlar lätt på saker. ”Bra att ha”- typ. Så det fanns en hel del att ta hand om. Fattar du hur mycket man går och drar på? Både fysiskt och mentalt?!
I juni åkte jag till Lesbos, därefter Japan, Colombia, Österrike, Portugal och nu i slutet av 2016 i Stockholm. Väldigt otippat! Vad har den här genomgående förändringen inneburit? Hur känns ett sådant beslut? Ångra sig…?Kreativiteten?
Kreativiteten är en del av vår livsenergi. Det kräver självkänsla och mod att lita på den. Hur kan vi få ökad tillgång till den?

Alla pratar om kreativitet som något vi vill kunna vara och behöver ha tillgång till. Kreativa arbetsplatser, kreativa jobb, kreativa lösningar har vi alla hört talas om. Men vad är egentligen kreativitet och hur får vi tillgång till den? Väldigt få av oss saknar kreativitet, däremot varierar vår förmåga att ha tillgång till den. Vad är det som står i vägen för att vi ska komma åt och använda vår kreativitet?


Relationer
Vad är en medveten relation? Hur kan de förändras, utvecklas och förbättras?

Vissa relationer är bra och andra är dåliga eller jobbiga. Ibland vet du varför och ibland vet du inte. Du har en mängd relationer i din tillvaro. Först och främst relationen till dig själv, men sedan din familj, arbetskamrater och t ex barndomsvänner. Relationer är det som ”är” mellan två eller flera personer. In i relationen har vi dessutom med oss även våra erfarenheter, rädslor, tolkningar, vår prägling och projektioner. Det mesta av detta är vi omedvetna över och kan skapa en hel del problem i mötet med andra - särskilt om den du möter är en ”viktig” person, t ex din chef eller din livspartner.


Relationshantering
Relationshantering - en dold potential?

Vad är det som skiljer en grupps förmåga att presetera från en annan? Vad skiljer en arbetsplats från en annan? Förutom arbetets innehåll? Vad är det som gör att vi ibland kan prata om stämningen bland en grupp människor? Antagligen är det relationerna. Och genom relationshantering kan man utveckla alla grupper till att komma till eller nära, det en utomstående skulle kalla - god stämning.
Det är ett verktyg för dig som är chef eller ansvarig. Hur kan man använda relationer i en grupp, organisation eller företag för att skapa en bra stämning, att förbättra och utveckla? Bra relationer är inte något självklart tvärtom, i regel finns det relationer i en grupp människor som snarare stör och försämrar än stödjer gruppens utveckling och förmåga att nå uppsatta mål.


Rädsla
Behöver du ringa polisen?

När var du rädd senast? Ringde du polisen eller någon annan för att få hjälp då? Antagligen inte - men rädslan fanns där ändå. Rädslan är ofta något som står i vägen mellan oss och det vi skulle vilja. Men det är en rädsla som bara finns i huvudet och kroppen på den som känner det.
Rädslan spelar en betydligt större roll i de allra flestas liv än vi är medvetna om. Många gånger kommer vi inte till rädslan, eftersom våra val drivs av viljan att inte känna den. Det kan vara rädsla för en mängd olika saker och det beteende som skapas är unikt för var och en av oss. Rädslan kan få oss att hålla tillbaka eller att vara utagerande och destruktiva. Rädslan får en del att bli gränslösa medans andras gränser blir väldigt tydliga


Sexualitet
Vi är alla sexuella - även du?

Sexualiteten är ett känsligt ämne i många kulturer. Omges av tabun, skam och massa värderingar. Det är något många har svårt att prata om - men inte jag. Min utgångspunkt är att människan är en sexuell varelse, oavsett hur var och en av oss förhåller oss till sexualiteten i allmänhet och vår egen sexualitet i synnerhet. Sexualiteten är en viktig del i att vara människa. Det betyder att vi behöver erkänna att den finns och att den har en betydelse, även om den kan väcka olika slags känslor hos oss. Många lever i tron att det viktiga är kunskap kring olika tekniker. Jag lyfter framförallt fram attityder, inställning och värderingar. I mitt coachningsarbete jobbar jag framförallt med kvinnor och deras sexualitet.


Skam
Har du verkligen anledning att skämmas?

Vi använder ibland uttrycket skuld och skam - men vet sällan vad skillnaden är mellan de båda. Skammen handlar om dom vi är. Skammen spelar en stor roll kring våra värderingar och normer. Skammen är något som i regel tränas eller präglas in i oss från barnsben. Skammen är även relaterad till olika grupper som en familj, arbetslag, arbetsplats, kön, sexuell identitet, religion, nationalitet. Skammen är en stark drivkraft och kan driva människor att göra saker mot sin vilja.


Kommunikation
Kan du kommunicera? Att förstå och att kunna lyssna är grunden.

Först och främst måste vi vara överens om vad kommunikation är och hur den fungerar. Hur kommunicerar du? Hur kommunicerar personer som är viktiga för dig? Förstår ni varandra? Föreställningars betydelse? Illusioner och teater? Ekon från barndomen? En stund om att all bra kommunikationen börjar i mötet med mig själv.
Vad kan du göra för att din kommunikation ska fungera bättre?

© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!