Kreativitet är att uppfinna, experimentera, ta risker, bryta regler, göra misstag och ha roligtMary Lou Cook

Behövs förändringar i din tillvaro?

Då är kreativitet och mod centrala egenskaper.

Har du tillgång till den kreativitet och det mod som kan behövas?

Stacks Image 398


- För att öppna upp till nya kreativa lösningar i samband med en specifik utmaning.
- För att öppna upp och få tillgång till mer av den kreativitet som redan finns i en grupp.
Ja, jag jobbar både med enskilda individer och med grupper och företag.


Jag jobbar med enskilda, grupper och organisationer/företag.
Jag kan göra punktinsatser och/eller medverka i/leda lite längre processer.
Nedan kan du läsa lite mer om min bakgrund och mina tankar.Det spelar ingen roll om utmaningen är din
personliga eller om den rör ditt företag, verksamhet eller arbetsplats. Jag tycker om utmaningen att åstadkomma förändringar som innebär att människor växer och verksamheter utvecklas.

Jag engagerar mig personligt och finns med i förändringen. Antingen som inspiratör eller som processledare. Har jobbat med förändringar med enskilda personer, grupper, företag, organisationer, myndigheter och samhällsområden.Kreativiteten är till exempel en förmåga att kunna processa själv och nytt. Även där andra redan varit - eller kanske där man inte får vara. Att se samband och möjligheter där andra inte sett något. Att kanske våga testa det som andra skulle gå förbi eller inte ens se. Om den förändring du ser framför dig är av mer
personlig karaktär så föreslår jag att du läser vidare här.

Under min yrkesverksamma karriär har jag medverkar i en mängd olika slags förändringsprocesser där min kreativitet har varit mitt främsta verktyg. Ibland är det jag som varit initiativtagaren och ibland har jag blivit ombedd att delta.

Jag var t ex med om att ta fram det första Mediaprogrammet i gymnasieskolan på uppdrag av Skolverket i början av 90-talet. Jag var med att förändra den grafiska branschens arbetsgivar- och industriorganisationer då de insåg att digitaliseringen ändrade hela spelplanen inom media. Det gav upphov till idéer som bidrog till projektet
Den Digitala Salongen, som blev en motor i starten av IT-användandet i kultursverige. Jag jobbat med relationshantering i industriföretag. Inom företagssammanhang har det i regel handlat om att coacha personer i chefrollen för att öka närvaro, självkänsla och trygghet. Och jag har jobbat med enskilda individer som velat förändra hela sin tillvaro, eller något mera avgränsat beteende.

Under en period ledde jag den Svensk/Danska kultur- och näringslivsföreningen Nerv. En förening vars syfte var att sprida information om och underlätta uppgiften att få företag och konstnärer att träffas. Och där idéen var att använda konstnärens kreativitet som ett verktyg för utvecklingen av/inom företaget. Två år senare hade vi lagt ner föreningen - eftersom vi insåg att arbetet (främja kontakterna) fungerar bättre i ett löst nätverk med hjälp av IT, utan föreningen som kräver mängder av energi för att sköta onödig byråkrati och vars enda nytta var att möjligen söka offentliga bidrag och utgöra en del av folkrörelsesverige. Verksamheten och idéerna överlevde utan föreningen.

I början av 2000-talet jobbade jag några år som dyr konsult på på det internationella konsultföretaget
CapGemini Ernst & Young. Då fick mina kunder betala dyra pengar för min insats och hela den stora apparaten som fanns bakom mig. Idag betalar du bara för min insats och jag har inte längre någon kostym när vi träffas…

Jag har arrangerat workshops, utbildningar och festivaler. Jag har lett förändringsprojekt inom tung industri, utbildat tjänstemän och mediterat kl 07 varje morgon. Speciellt i de större arrangemangen har kreativiteten varit ett otroligt viktigt verktyg för att förbättra förutsättningarna, hitta annorlunda och effektiva lösningar. Just nu är jag Creative Director i ett startup projekt (
sociala/mobila nätverk - genom mobil app) i Wien. Detta efter att ha rest runt i Europa, Asien och Sydamerika sen våren 2015 fram till slutet av 2016. Utforskande, lärande, lyssnande, utvecklande… Det jag gör har de senaste åren kommit att kretsa kring värderingar och beteenden - särskilt där skammen påverkar oss. Skammen, som t ex förlamar vår förmåga att vara kreativa.


Några tidigiare finansiärer/uppdragsgivare/samarbetspartners

Grafiska Arbetsgivareföreningen, Skolverket, Kulturdepartementet, Distansundervisningsmyndigheten, Utbildningsradion, KK-stiftelsen, Kooperativa Förbundet, Grafiskt Centrum Södertörn, Botkyrka kommun, Tidningsutgivarna, Näringslivets fond, Skattebetalarnas förening, Företagarnas Riksförbund, KPMG Bohlins, Timbro Förlag, Learnways AB, Norstedts förlag, Ericsson, Nutek. Nordic Carbon Black AB, Skeppsudden…
Antingen söker du sanningen och gör något med din unika potential som utgångspunkt. Eller så sällar du dig till skaran av bleka kopior av någon annan som varit unik…
Alexander Rudenstam
Min roll

I en förändringsprocess, oavsett om den rör en grupp människor, en verksamhet eller en enskild individ, så är det inte jag som är experten på innehållet. Det är du som vet och som känner. Däremot är jag experten på förhållningssätt, på själva förändringsprocessen, att se nya och oväntade samband och att ställa frågor som får dig att se nya perspektiv. Jag kan även ställa dom där frågorna som kan kännas obekväma.
Att ”inte känna till verksamheten” är många gånger en tillgång - eftersom fackmannen eller ämnesexperten i regel blir begränsad av de ”sanningar, värderingar och normer” som råder inom just det området. Här har jag rollen som inspiratör och stöd i förändringsprocessen.

Det kan till exempel bara finnas en Steve Jobs eller en Lady Gaga - resten som följer i deras fotspår blir kopior. Problemet inom många branscher är att man låter sig inspireras av det någon annan gjort - vilket leder till att alla som vill förändra - gör likadant. För mig är
riktning, engagemang, tydlighet, delaktighet, nyfikenhet och rörelse nyckelord
Min roll är att tala om det jag ser av nuläget och de vägar och möjligheter jag ser. I slutändan är det du som gör jobbet. Oavsett om det handlar om dig själv - ditt företag, en verksamhet eller organisation. Du fattar besluten.


I ett företag eller en verksamhet

I regel börjar vi med ett förutsättningslöst samtal där jag får en bild av utmaningen, som du/ni ser den. Därefter kommer jag med ett förslag som går ut på följande moment:
- Jag skaffar mig en egen bild.
- Jag presenterar bilden.
- Vi kommer överens om en fortsättning eller ej.Stacks Image 745
Därefter kan jag även vara en del av själva förändringsprocessen och min roll kan variera både till innehåll och omfattning. I större verksamheter/organisationer kan det dessutom vara jag som får rollen att ansvara för genomförandet av förändringen. Det är många gånger lättare att hantera förändringsprocesser med en utomstående ”change agent”, eftersom förändringar möter många gånger motstånd och påfrestar relationerna. Men när det gäller själva verksamheten är så det du/ni som är experterna.

Den här sortens förändringsarbete eller kreativ process, där en konstnär medverkan blir en del av ett företags strategi- och förändringarbete, har förts i Väst-Sverige av bland andra
Tillt och i Danmark och om du vill läsa lite mer, så finner du en intressant artikel här.

Flera gånger har jag dragit igång, det jag fått höra varit - ”omöjliga” projekt - och lyckats. I början av 90-talet slogs jag av de möjligheter som IT verkade kunna ge och jag startade
Den digitala salongen. Den idéen ledde till ett projekt som pågick i cirka 8 år, engagerade myndigheter, företag, verksamheter och enskilda i hela Sverige. Från Ájtte Same och Fjällmuseum i norr Utbildningsradion, Tidningsutgivarna, Riksarkivet, museer, olika stadsbibliotek till enskilda skolbibliotek i södra Skåne.
Jag har utan tidigare erfarenhet genomfört festivaler med en minimal budget, 200 medverkande och deltagare från hela världen, 30-40 volontärer, 50+ workshops, mat, boende, planerat, marknadsfört, genomfört, överlevt och fått beröm.

För närvarande innehar jag titeln Creative Director i ett
företag i Wien. En startup där det utvecklas en mobil app som ska underlätta olika slags möten IRL via ett mobilt och socialt nätverk. Jag kan inte särskilt mycket om teknik, men jag har tillgång till min kreativitet, oväntade idéer ibland och jag är en nyfiken användare av IT.
Stacks Image 794
Om kreativiteten och mig

För mig handlar kreativitet om en koppling till självkänslan, till den lekfulla och även den sexuella energin eller den till livsenergin om du så vill. Det handlar om att kunna släppa dom intränade idéer vi har med oss från vår historia, oavsett om historien är vår privata, familjens, organisationens, företagets eller vår kulturs. Att ha tillgång till sin kreativitet är att vara helt närvarande i nuet. Att även använda sig av det man har lärt, utan att låta det hindra dig samtidigt.

Kopplingen mellan kreativiteten och självkänslan är solklar för mig. Har jag en bra självkänsla så kommer jag även ha tillgång till kreativiteten. Att ha tillgång till kreativiteten och att ge uttryck för den innebär inte nödvändigtvis att man är konstnärlig, utan att man vågar lita på den inre känslan - även om risken finns att någon annan skulle tycka något annat. Den inre känslan som kan kalla för den inre rösten eller magkänslan. Något som vi oftast inte får träna på när vi växer upp. Istället har vi fått höra att andra, utanför oss, kan och vet bättre. Våra föräldrar, läraren, våra vänner, media, normer, kulturen…

2007 flyttade till ett radhus i Malmö, där det fanns en liten trädgård så bestämde jag mig för att bygga en damm. Aldrig tidigare har jag gjort något liknande - det vill säga det var en helt ny utmaning. Jag började gräva, forska, lära, mura, bära, göra om, blanda, bära, fråga, testa, bära…
2015 när jag sålde huset, var det inklusive en ca 5 kubikmeter svart, oval damm innehållande vatten, växter och fiskar i högsta välmåga. Jag tillät min kreativa sida - samtidigt som jag insåg mina egna tekniska begränsningar.

Stacks Image 433
Nästan allt jag gör tillsammans med andra handlar om att hitta tillbaka till den där inre känslan, där vår kreativitet finns och att våga lita på den. Oavsett om det handlar om laga mat, måla, bygga en damm, relatera till min partner, min sexualitet, samarbete eller något mera jobbmässigt.

Jag låter mitt konstnärliga skapande ta tid… och ibland kan jag göra konst av något så simpelt som en pärm. Andra gånger kan det handla om att skapa en vacker ram till en spegel och under senare år har jag tillbringat en kväll i veckan med att skapa i keramik.

Mitt alla käraste kreativa och konstnärliga projekt är
vaginarts, där jag gör konst av kvinnans kön - jag är övertygad om att jag har mitt intresse för kvinnans kön gemensamt med väldigt många i den här världen… och vi har alla en relation till det. Skillnaden är att jag vågar visa världen hur magiskt och underbart jag tycker att kvinnokönet är. Här väcker min konst olika känslor och det skapar förutsättningar för förändrande samtal kring normer, värderingar, religion, sexualitet, prägling, beteenden… Den här konsten kan även fungera som ett verktyg i min roll som terapeut/coach.

© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!