Stora eller små projektatt leda människor är att utveckla

Att leda och projektleda

från A till B
med en tydlig idé om vad som ska uppnås…
Stacks Image 438

Att leda en process handlar om att nå uppställda mål och att göra det så att inte bara uppdragsgivaren är nöjd, utan även att de som deltagit i processen känner att de har bidragit, utvecklats och vill mer. En process handlar även om att lära - om så bara om sig själv. Självklart är mina arbetsmetoder agila och där det behövs anpassas för att passa in i sammanhanget, oavsett om det är stort eller litet.

Förutom traditionella projekt kan jag gå in i en ledande roll i en pågående verksamhet under en begränsad period, till exempel som Creative Director, CDO, inom HR, kommunikation eller affärs- och verksamhetsutveckling.

Jag har en förkärlek till IT-relaterade projekt och verksamheter. IT skapar helt andra möjligheter att hantera all slags information och kommunikation oberoende av tid och plats. Så IT användandet är ett verktyg för en verksamhet att utvecklas på de/det sätt som de som ansvarar och de som jobbar i verksamheten önskar, vilket betyder att IT-relaterade projekt börjar med förstudie och en tydlig kravspecifikation.
Dessutom handlar steget in i IT-världen om en konstant förändring. Tekniken utvecklas hela tiden, liksom användarnas kunskap och insikter om vad de behöver ha stöd för.
Det betyder att IT-projekt i grunden handlar om förändringar av en verksamhet, där tekniken ständigt skapar nya möjligheter.

Jag är bra på att driva en process, få med olika intressenter, hålla workshops, coacha medlemmarna i projektgruppen och skapa ett engagemang. Jag sätter mig snabbt in i olika ämnesoråden, identifierar möjligheter och risker.

Under första IT-boomen startade jag
Den digitala salongen, en verksamhet som vände sig framförallt till kulturområdet (bibliotek, museer, förlag, UR, SR, fotografer…). Verksamheten som stöttades av KK-stiftelsen, Nutek och regeringen, fungerade som en bro mellan den nya tekniken och verksamheter som kunde ta ett stort kliv in i dess möjligheter. Därefter övergick jag till mer kommersiell verksamhet och reste runt i Europa som projektledare i CapGemini Ernst&Young.

Senare har jag drivit projekt kring till exempel relationshantering inom tung industriverksamhet och som festivalgeneral med ett 50-tal volontärer, 50 workshops och deltagare från olika delar av världen.
För närvarande är jag involverad i ett projekt i Wien, Österrike, där vi utvecklar en mobil app.© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!