Alexander Rudenstamallt är möjligt - vissa saker bara tar lite längre tid

Vem är Alexander?
Förändringsledare, projektledare, terapeut, coach, konstnär, och entreprenör. Engagerad, kreativ, lugn, envis, insiktsfull, omtänksam, närvarande och lyssnande är några ord som beskriver mig. Beredd att göra det som behövs för att nå resultat - även det som verkar omöjligt. Har en bred erfarenhet av att jobba med människor. Individuellt, i grupp och i olika slags verksamheter. Och jag är envis - och jag stannar kvar, även när det blåser…

Jag ser ofta möjligheter där andra redan letat och gått vidare. Om det behövs kan jag vara utmanande och ifrågasättande.Stacks Image 232
Lite längre text…

Engagemang har alltid varit viktigt för mig. Ibland har jag engagerat mig i något som redan finns - och ibland har jag själv skapt det jag engagerar mig i. Och min inriktning i det engagemanget har varit och är
människor, förändring och utveckling.

Jag har varit engagerad inom politiken - då jag ville förändra samhället. Jag hoppade av då jag insåg att de förändringar som behövs måste komma från människorna själva.

Jag föddes i Colombia och flyttade till Sverige då jag var 6 år då min mamma tyckte att det var bättre att jag växte upp i hennes hemland. Tills jag var ungefär 20 år tillbringade jag en hel del tid på den amerikanska kontinenten. Det gav mig tidigt insikten att man kan göra samma sak - på många olika sätt. Jag fick ett rikare perspektiv på tillvaron. Man kan göra - och inte minst tänka - olika, och det är helt ok.

Sakta övergick mitt fokus från idéer och ideologier till verksamheter och organisationer. Hur kan dessa förändras för att kunna prestera bra? Hur kan de organiseras för att skapa utrymme för den kreativitet och vilja som människor har i grund och botten? Under några år jobbade jag med att stödja människor som ville och vågade starta egna företag inom det som traditionellt varit helt offentlig verksamhet.

Senare engagerade jag mig inom mediaområdet, var expert hos Skolverket då den nya gymnasieskolan växte fram i början av 90-talet. Tog initiativ till
Den digitala salongen (DDS) som under 90-talet och var en verksamhet som fick igång många kulturverksamheter och myndigheters IT-användande i takt med att internet växte. DDS drevs med stöd från Nutek, KK-stiftelsen och regeringen. En viktig del av det arbetet var att uppmuntra människor att våga formulera egna idéer och prova nya sätt att arbeta och kommunicera.


Stacks Image 409
Jag har läst ekonomi på Linköpings universitet, varit projektledare på CapGemini Ernst & Young, studerat filosofi och gått långa projektledarutbildningar. Jobbat med fokus övergår till förändring och utveckling av människor. Eller rättare sagt, jag insåg då att det faktiskt var det jag gjort större delen av mitt liv.

Idag
Idag jobbar jag med individer och ibland grupper. För närvarande jobbar jag renodlat med förändring och utveckling av den mänskliga resursen i samhället, med människans förmåga att ta större plats i sitt eget liv.
Det sker bland annat som Creative Director i
connectZ, en startup i Wien, Österrike, som jobbar med att utveckla en mobil app.

Drivkraften är insikten att de allra flesta av oss är mer än vad vi själva tror - och min uppgift är att vara med och ta fram
den dolda potentialen. Slutligen ett område som engagerat mig under hela mitt liv - kreativiteten - min egen kreativitet. Här har jag särskilt tittat på hur skam verkar och därmed även lägger en tung våt filt över kreativiteten, vars grund ligger i förverkligandet av en idé. Detta har lett mig till mitt senaste föreningsengagemang som ordförande för den svensk/danska kultur- och näringslivsföreningen Nerv. En verksamhet vars syfte var att fungera som en bro mellan konstnären/kreativiteten å ena sidan - och företagsamheten å andra sidan. Efter två år som ordförande medverkade jag till att föreningen las ner, då den organisationsformen inte kändes relevant i takt med allt mer och mer skedde digitalt.


Privatlivet
Jag är född i Bogota, Colombia där jag levde fram till jag var 6 år, då min mamma bestämde sig för att åka tillbaka till Sverige. 8-9 år i Colombia, från slutet av 1950-talet en bit in på 1960-talet var tillräckligt för henne. Min colombianske pappa flyttade till USA, där jag kom att studera ett år och besöka honom många somrar under min uppväxt. I Sverige har jag bott i Örebro, Huskvarna, Gislaved, Jönköping, Linköping, Stockholm och Malmö.
Och sen våren 2015 har jag befunnit mig i Helsingborg, Lesbos, Tokyo, Bogota, Medellin, Wien, London, Lissabon och Frankrike. Ett viktigt uttryck för min kreativitet är mitt webbprojekt
vaginarts.
Fotografering är ett stort intresse.


© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!