Alexander Rudenstam

allt är möjligt - vissa saker bara tar lite längre tid

Stacks Image 232

Min historia


Terapeut, coach, konstnär och entreprenör. Engagerad, lugn, envis, insiktsfull, omtänksam, närvarande och lyssnande är några ord som beskriver mig. Beredd att göra det som behövs för att nå resultat - även det som verkar omöjligt. Har en bred erfarenhet av att jobba med människor. Individuellt, i grupp och i olika slags verksamheter. Och jag är envis - och jag stannar kvar, även när det blåser…

Engagemang har alltid varit viktigt för mig. Ibland har jag engagerat mig i något som redan finns - och ibland har jag själv skapt det jag engagerar mig i. Och min inriktning i det engagemanget har varit och är
människor, förändring och utveckling. Under tonåren och en bit upp i 20-årsåldern var det först elevråd, sedan värnpliktsrörelsen, som var uttryck för idéer, ideologier och politik som jag fokuserade. Jag ville ändra världen och jag trodde att det skulle ske med de stora besluten. I politiken. Och det är nog bra det, men eftersom jag är ivrig så hoppade jag av efter några år. Det tog för lång tid och det fanns för mycket annat skit där, t ex maktkamper, prestige, lögner, grupperingar, etc… När hörde du t ex en politiker erkänna att hen haft fel? Under denna period fick jag lära mig den ”svenska modellen”, hur demokrati fungerar och inte minst de utmaningar som ideell verksamhet står inför.
Tills jag var ungefär 20 år tillbringade jag en hel del tid på den amerikanska kontinenten. Fram tills 6 år bodde jag i Colombia och därefter befann jag mig många somrar i USA dit min biologiske pappa hade flyttat. Det gav mig tidigt insikten att man kan göra samma sak - på många olika sätt. Jag fick ett rikare perspektiv på tillvaron. Man kan göra - och inte minst tänka - olika, och det är helt ok.

Sakta övergick mitt fokus från idéer och ideologier till verksamheter och organisationer. Hur kan dessa förändras för att kunna prestera bra? Hur kan de organiseras för att skapa utrymme för den kreativitet och vilja som människor har i grund och botten? Under några år jobbade jag med att stödja människor som ville och vågade starta egna företag inom det som traditionellt varit helt offentlig verksamhet.

Senare engagerade jag mig inom mediaområdet, var expert hos Skolverket då den nya gymnasieskolan växte fram i början av 90-talet. Tog initiativ till
Den digitala salongen (DDS) som under 90-talet och var en verksamhet som fick igång många kulturverksamheter och myndigheters IT-användande i takt med att internet växte. DDS drevs med stöd från Nutek, KK-stiftelsen och regeringen. En viktig del av det arbetet var att uppmuntra människor att våga formulera egna idéer och prova nya sätt att arbeta och kommunicera.


Stacks Image 409
År 2000 hamnade jag hos det franska konsultföretaget CapGemini Ernst & Young och åkte under några år runt i Europa i olika telekomprojekt fram till it-kraschen och jag slutade som konsult för att istället läsa filosofi. Därefter tvåårig projektledarutbildning på IHM i Stockholm för att slutligen hamna i Malmö och fokus övergår till förändring och utveckling av människor. Eller rättare sagt, jag insåg då att det faktiskt var det jag gjort större delen av mitt liv.

Idag
Idag - efter några års sökande efter min nya uppgift - så jobbar jag med individer och ibland grupper. För närvarande jobbar jag renodlat med förändring och utveckling av den mänskliga resursen i samhället, med människans förmåga att ta större plats i sitt eget liv. Jag är certifierad
kroppsterapeut och sexsibilitycoach. 2013 ansvarade jag för sexsibilitycoachutbildningen tillsammans med Charlotte Cronquist. Arrangerade sexsibilityfestivalerna 2012 och 2013 samt en lång rad kurser, utbildningar och workshopar inom ramen för den gemensamma verksamheten med Charlotte. Har dessutom gått utbildningar som rör barndomens inverkan på vuxenlivet (primalprocesser), olika former av massage och terapeutiska metoder. Särskilt fokus på relationer och sexualitet.

Drivkraften är insikten att de allra flesta av oss är mer än vad vi själva tror - och min uppgift är att vara med och ta fram
den dolda potentialen. Det här sker bland annat inom ramen för den verksamhet som min dåvarande hustru och jag drev - Lust och Liv. I det sammanhanget var attityder och självkänsla viktiga. Och då kommer vi slutligen in på ytterligare ett område som engagerat mig under hela mitt liv - kreativiteten - min egen kreativitet. Här har jag särskilt tittat på hur skam verkar och därmed även lägger en tung våt filt över kreativiteten, vars grund ligger i förverkligandet av en idé. Detta har lett mig till mitt senaste föreningsengagemang som ordförande för den svensk/danska kultur- och näringslivsföreningen Nerv.


Privatlivet
Jag är född i Bogota, Colombia där jag levde fram till jag var 6 år, då min mamma bestämde sig för att åka tillbaka till Sverige. 8-9 år i Colombia, från slutet av 1950-talet en bit in på 1960-talet var tillräckligt för henne. Min colombianske pappa flyttade till USA, där jag kom att studera ett år och besöka honom många somrar under min uppväxt. I Sverige har jag bott i Örebro, Huskvarna, Gislaved, Jönköping, Linköping, Stockholm och Malmö.
Och sen våren 2015 har jag befunnit mig i Helsingborg, Lesbos, Tokyo, Bogota, Medellin, Wien, Lissabon och Portugal. Ett viktigt uttryck för min kreativitet är mitt mera konstnärliga bildskapande.