Alexander RudenstamMina projekt - ibland ser du bara toppen
Mina engagemang

Engagemang är viktigt för mig - oavsett om det handlar om att driva ett IT-projekt eller att laga mat. Ibland kan jag starta något, även där andra skulle tänka "så kan man väl inte göra". Och många gånger har det gått vägen och ibland har jag bara lärt mig något.

Så länge jag kan minnas har jag alltid varit engagerad i att försöka förändra min tillvaro. Påverka samhället och att fysiskt skapa något, t ex bilder, keramik, trä. Jag har ägnat mig åt politik, föreningsengagemang, opinionsbildning - och på det hela taget så har det samhälle jag levt i förändrats. Till det bättre. Så, på så sätt kan man ju säga att mitt engagemang har burit frukt - lite i alla fall. Men jag vidden av tanken att alla är unika och inser att vi bara har börjat. På en nivå är detta politik, en vilja att förändra samhället och att manifestera den på olika sätt. Men inte en politik som bryr sig om procent hit eller principer dit. Utan en politik som har en utgångspunkt i att människan är god och vill gott, och att detta goda sedan "störs" och blir blockerat av olika anledningar. Vi har levt i en kultur där det passat att vi överlämnat ansvaret för våra känslor till andra. Det har till och med uppmuntrats och påbjudits på olika sätt. Till och med språk och uttryck har färgats av perspektiv och värderingar. "Har du ingen skam i kroppen" är en fantastisk mening eftersom den säger så mycket.
Du är mer än du tror. Mycker mer. Tillåt dig att leva din potential.
Alexander Rudenstam
Stacks Image 85
Sen våren 2015 har jag varit på den resande foten, och i slutet av 2016 landade jag i Stockholm. En skilsmässa ställde allt på huvudet och då gjorde jag något radikalt och gjorde mig av med nästan allt jag hade. Huset såldes och prylar, möbler, prylar och prylar såldes/skänktes/kastades… Jag flyttade in i min resväska och har sedan dess har jag varit ute och rest. Både en inre och en yttre resa som tog mig till Lesbos där jag bland annat mötte flyktingar från Syrien, därifrån till Tokyo, Bogota, Medellin, Wien, London, Stockholm, Portugal och återigen Stockholm där jag kommer ha min bas. Målet med mitt resande har varit en enda stor investering i mig själv. Där jag fått möta, utforska och lära, bakom turistfasder och ytliga bekantskaper. Och jag har lärt mig mycket - både om mig själv och om andra. Kunskaper, erfarenheter och insikter som jag nu har med mig.

Jag är en kreativ person som brinner för att varje individ ska få komma till sin rätt. Några ord som är viktiga i det jag gör är: medvetenhet, närvaro, sexualitet, behov, liv, relationer, kreativitet, gränser, engagemang, energi, insikter, förändring, sårbarhet, utveckling, potential, sanning, kroppen, socialt entreprenörskap. Allt det där och mer vi bär på som människor, oavsett om vi jobbar, är pappa, partner. Alla dom där sidorna som skulle behöva visas upp…

Mitt engagemang tar sig flera uttryck och jag är många gånger okonventionell. Jag vill bidra till nya tankar, nya synsätt, nya kombinationer - och en värld där människors verkliga potential tas till vara. Jag verkar som projektledare, coach/terapeut, förändringsagent och konstnär.
Jag har en bred erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete till exempel med kvinnor, par, verksamheter, myndigheter, organisationer och företag.
Utveckling

Låt mig stötta din personliga utveckling, till att du vågar bli stjärnan i ditt eget liv. Jag vill att du ska bli världsmästare i att vara dig själv! Så, hur ser den dolda potentialen ut? Vet du? Här jobbar jag med individer eller grupper. Privat eller jobbrelaterat.
Den dolda potentialen

Inuti människor finns en dold potential, som döljs av rädsla och intränade beteenden. Jante och dåliga erfarenheter vi har med i vår personliga ryggsäck. Kan vi släppa loss den potentialen ökar människors livskvalitet och de samhällsekonomiska vinsterna kommer att kunna räknas i miljarder.
Kreativitet

Jag skapar föremål, bilder och nya idéer. Mitt konstnärskap och min kreativitet är viktiga för mig. Kreativiteten är något jag har med mig i alla sammanhang. Där min utgångspunkt är det som behövs och känns - även om det verkar omöjligt.
Stacks Image 279
Stacks Image 156
Stacks Image 160
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!