Personlig utveckling

En investering i dig själv

Jag vill hjälpa att bli fri från det som stör


- för att du ska ta en större plats i ditt eget liv.


Stacks Image 294
Du har allt du behöver inom dig, det är bara det att det kan finnas sådant som är i vägen för dig och som hindrar dig från att se allt du är. De allra flesta har en massa olika störningar i sin livshistoria, som uttrycker sig genom att vi blir rädda, vi blir fega, vi utgår från vad andra tycker, vi skäms, vi får skuldkänslor eller vi kanske vill fly från det som känns jobbigt. Det vill jag hjälpa dig att överkomma. Att det är du som bestämmer i ditt liv.

Det där som hindrar finns i din kropp och i ditt sinne. Det kommer ofta från erfarenheter i livet som skapat en bild av tillvaron och beteenden som inte längre gynnar dig och det liv du vill leva.
Jag vill bidra till att du inte låter det som stör dig styra ditt liv - jag vill att du ger dig själv friheten att vara dig själv.
Det gör jag genom
coachning, terapi, kurser, workshops, utbildningar och ibland även att göra större arrangemang som festivaler. Det genomgående temat är - våga lyssna på din egen inre röst och våga lita på den rösten.

Många som kommer har med sig frågor som handlar om relationer, sexualitet och kroppen. Sådant som handlar om att ha en kontakt med sin sexuella energi, sin livsenergi och sin egen självkänsla.

Min bakgrund och bild av livet
Så länge jag kan minnas har jag jobbat med människor och med förändring. Jag har gått en mängd olika slags utbildningar. De har varit kortare (1 vecka) eller längre (2 år) inom kroppsterapi, ledarskap, primal, sexualitet, psykologi, tantra, shamanism, projektledning, filosofi…
Jag har erfarenheten av att vara flerbarnspappa, av olika kulturer, av olika sociala grupper och olika slags arbetsplatser.
Jag var ansvarig för Sexsibilitycoachutbildningen 2013. Sedan 2008 har jag t ex hållt kurser, workshops och medverkat i olika större sammanhang kring personlig utveckling. Och inte minst har jag gjort en egen inre resa där jag själv har fått möta mig själv och lärt mig att hantera mina egna ”störningar” - för att skapa en bättre tillvaro för mig själv.

Stacks Image 298
Våra ”störningar”

Jag tror att vi är perfekta när vi föds. Det finns inga direkta rädslor och vi möter livet med
kärlek och nyfikenhet. I takt med att vi växer upp får vi olika erfarenheter som präglar oss på olika sätt. Sakta skapar vi en bild av oss själva och världen runt oss i stort och i smått, och med det som utgångsbild utvecklar vi beteenden där en viktig drivkraft är rädsla. Rädslan för att inte känna skam. Rädslan för att inte känna skuld. Rädslan för att vara för mycket. Rädslan för att inte få tillhöra. Rädslan för att inte vara accepterad. Rädslan för…

Den dominerande drivkraften blir rädslan för något (vi varit med om tidigare) och våra medvetna och omedvetna beteenden och beslut bygger i hög grad på något som inte längre är sant. Så istället för att välja det som gynnar oss själva, väljer vi ofta det alternativ som verkar säkrast.