Kreativitet är att experimentera, ta risker, bryta regler, göra misstag och ha roligtMary Lou Cook
Ta in en konstnär till din arbetsplats
- vänd upp-och-ner på tillvaron en stund.
Öppna upp för kreativiteten, få idéer och inspiration till utveckling.

Ofta vill vi se utmaningen med nya fräscha ögon.
Men fastnar i
”såhär brukar vi göra”.

Hur gör Du?

Stacks Image 339
I nästan alla grupper skapas idéer om hur det ”ska” vara.
”Såhär har vi alltid gjort” är många gånger ett argument som dödar kreativitet, tystar nytänkande och håller tillbaka utveckling. Istället går vi i gamla hjulspår, kanske med några små justeringar.
Det behövs ett medvetet arbete för att undvika att den sortens hämmande attityder ska utvecklas, och det krävs en medvetenhet för att bryta sig loss från dem. Oförmågan att göra det leder i regel till stagnation och dåliga resultat.

Det är här som jag kan spela en roll. Utmaningen kan vara fokuserad på en specifik fråga, eller så handlar det om att skapa en mera öppen och tillåtande arbetsmiljö.

Jag är bra på att se möjligheter och oväntade lösningar. Jag kan komma in i en verksamhet, en organisation eller ett företag, lära mig lite om det som sker, prata med dom som jobbar där och sedan komma med idéer om förändring och utveckling. Att låta någon som varken kan eller vet hur man ska göra jobbet på just din arbetsplats - minskar risken att förändringar begränsas av den gemensamma sanning som skapas i grupper. Dessutom har den som kommer utifrån inget att försvara eller behöver fundera på om andra blir irriterade eller känner sig trampade på tårna - för förändring och utveckling har ibland ett starkt motstånd.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag fått inblick i verksamheter som politik, offentlig verksamhet, opinionsbildning, PR, marknadsföring, kultur, äldreomsorg, privatiseringar, intresseorganisationer, beslutsfattande, tung industri, media, informationsteknik (IT).
Människor och organisationer skapar beteenden (reaktioner, rutiner, standards, etc) baserade på en specifik världsbild som kanske var sann en gång i tiden. Men i en värld där förändring är det enda vi kan vara helt säkra på så blir rutiner lätt ett problem för utvecklingen. Tyvärr hänger beteendet/rutiner/vanor allt för ofta med med - långt efter att verkligheten har förändrats.


Stacks Image 711
Att ha tillgång till sin kreativa är en förmåga, utvecklar den egen självkänslan och framförallt den relation man har till sig själv. Den fria kreativiteten är en viktig del av en persons livsenergi. Att göra något kreativt handlar i hög grad om att tro på sig själv.

I mitt arbete med människor försöker jag även blottlägga föreställningar och rutiner som så många av oss bär på, i regel utan att veta om det. Sådant som skapar beteenden och tankebanor som redan från början stänger ute många av våra utvecklingsmöjligheter.
En liten historia om att tänka nytt

Titta på hur ditt tangentbord ser ut. Vet du varför bokstäverna är placerade där de sitter? Fundera över den frågan en minut eller så.

Antagligen svarar du som många andra, att det troligen är den optimala placeringen för hur vi ska jobba bra. Det verkar vara en rimlig förklaring, och det var sant en gång i tiden. Men då handlade det om att undvika att typarmarna, som dåtidens (1870-talet) skrivmaskiner hade inte skulle trassla in sig i varandra. QWERTY-kallades den bokstavsplaceringen - och är standard sen dess. Flera misslyckade försök har skett sedan dess för förändra, och att utgångspunkten för placeringen av bokstäverna skulle vara den optimala ut ett skrivande perspektiv, men utan större framgång.
Stacks Image 341
Skapandet med ett syfte
I början av 2016 hade jag ett arrangemang i Medellin (Colombia). Jag visade min konst och vi hade ett samtal kring konsten och kring mitt arbete med människor. Majoriteten av deltagarna var kvinnor och samtalet kom i hög grad att handla om det sexuella våldet som kvinnor utsätts för i Colombia och allt som händer runt omkring (skambeläggning, stigmatisering, relationsproblem, etc. Hela den så kallade hederskulturens idioti med andra ord).
Den kvällen bestämde jag mig för att använda min konst i det här sammanhanget. För att väcka till eftertanke, insikter och förändringar kring attityder och värderingar. Vill du läsa mer -
läs här.

Stacks Image 354

Mitt alla käraste kreativa projekt är
vaginarts, där utgångspunkten för min konst är kvinnans kön - jag är övertygad om att jag har mitt intresse för kvinnans kön gemensamt med väldigt många i den här världen… och vi har alla en relation till det. Skillnaden är att jag vågar visa världen hur magiskt och underbart jag tycker att kvinnokönet är. Och jag har även svårt att tänka mig en bättre symbol för ”livet”.
Ur det projektet har det växt fram insikter och engagemang som även har filosofiska och politiska dimensioner.

Snacka gärna med mig om konstnärliga projekt.
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!