“Om vi känner oss själva och vårt hjärta är vi alltid hemma, överallt”Dawn Kohler

Coachning och terapi för dig som vill…


  • … få ut mer av livet. Det kan handla om det mesta, om allt från situationen på jobbet, till hur du har det hemma. Jag kallar det allmän coachning. Här är det ofta frågor kopplade till stress, konflikter, självkänsla, relationer och depressioner.

  • … som vill få lättare att kunna och våga njuta av livet. Jag erbjuder sexsibilitycoachning. Här handlar även om att ta in din sexualitet, din kropp, din lust, din självkänsla, din självbild, dina relationer (med dig själv och med andra).

  • … som vill komma förbi hinder som står i vägen för att möta någon. Jag kallar detta för singelcoachning. Som till exempel handlar om att öka självkänslan, komma förbi rädslan för det som står i vägen och hitta en strategi att kunna finna en partner.

  • …som vill ta befälet över ditt eget liv. Jag erbjuder primalcoachning. Där får du kunskap om hur det du har i ryggsäcken från din barndom påverkar dig som vuxen och du får även verktyg att börja hantera det.
Vi har upplevelser, bilder och idéer som håller oss tillbaka och skaver i livet. För många så fungerar det - man står ut på något sätt. Men för många andra så stör det för mycket. Det är där jag kan ha en betydelse.

I grova drag ser jag coachningen som en träning och terapin som ett utforskande, insikt och förståelse. Coachningen handlar om att träna in det vi hittat under terapin. Hands-on och närvaro är centralt. Samtalet och nuet är utgångspunkten.

Om jag ska förenkla det ordentligt så kan arbetet jämföras med att lära sig en ny sport eller ett nytt språk. Så svårt - eller lätt - är det. Det behövs kunskap, träning och insikter - den här gången om oss själva, men skulle kunnat ha varit Japanska. Ja,lite förenklat men i huvudsak lika.
Stacks Image 438
Du klarar dubbelt så mycket som du själv tror och du klarar tre gånger så mycket som din mamma tror
Broschyr för värnplikten på 80-talet
Om vi har svårt att träffas fysiskt, t ex om du bor långt ifrån där jag är, erbjuder jag även coachning via Skype.
Om coachningarbetet

Det börjar med att du bestämmer dig för att du vill ta tag i din situation. Ingen annan kommer göra det. Jag kan inspirera, hjälpa, stötta - men det är du som gör jobbet.

Kontakta mig och vi träffas för ett förutsättningslöst samtal. Där jag får en bild av dig och din utmaning och du får en känsla för mig och hur jag jobbar. Därefter, om det känns bra, får du ett förslag på hur vi kan arbeta tillsammans.
Min utgångspunkt är att du kan ta större plats i ditt eget liv. Vi har alla med oss föreställningar och beteenden som vi skapat under vår historia som förminskar oss på olika sätt. Vårt gemensamma arbete går ut på att förändra detta.

Min
roll är att hjälpa dig att nå den förändring du önskar och att du förstår dig själv bättre. I grunden är det väldigt enkelt. Du behöver först kunskap och sedan träning. Ungefär som om du skulle lära dig ett nytt språk eller sport.
Stacks Image 477


Oftast handlar det du vill göra om, att förändra olika föreställningar och intränade beteenden. Du ”vet” antagligen hur du vill ha det - men vet eller kan inte få till det själv. Och ibland kan det även handla om att du vill förstå dig själv bättre, kanske får svar på frågan: Varför?

Det gemensamma för nästan all förändring som inte blir av, är att vi av olika skäl undviker göra det vi skulle behöva. I regel är den inreände rädslan det starkaste hindret. Rädslan i kombination med våra föreställningar och idéer om oss själva och omvärlden. Så vi ”hoppas” att det ska förändras - bli bättre - av sig självt. Så fungerar det tyvärr inte. Det är ditt eget ansvar och du som måste göra jobbet. Det är där jag kommer in. Jag har erfarenhet av att jobba med människor och jag har med mig en stor låda verktyg som kan behövas i den här sortens förändringsarbete - och jag ser hela människan, även sådana delar som vi kan tycka är jobbiga att se.

Jag har jobbat med människor och förändring nästan hela mitt liv och jag vet att den rubriken som fanns på en broschyr jag fick från militären samband med att jag skulle göra min värnplikt är sann;

”Du klarar dubbelt så mycket som du själv tror och du klarar tre gånger så mycket som din mamma tror”.

Du kommer bli förvånad.
© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!