SexsibilitycoachingMed fokus på din lust och dina relationer

Sexsibilitycoachning

- för dig som vill njuta mer av livet


Ett av människans starkaste behov är det sexuella, som även inkluderar intimitet och nära relationer. Så länge som vi inte erkänner det och ser hela människan, så kommer det orsaka stora och små problem. Särskilt om vi lärt oss att inkludera skam och skuld.

Sexsibilitycoachning utgår från denna idé om att se hela människan och riktar sig till dig som vill få mer njutning i livet, som vill få dina (även sexuella) relationer att fungera bättre, och/eller att få en bättre relation till dig själv och din egen kropp. För alla relationer börjar med relationen till dig själv. Den som känner sig ”hemma”, dvs har en bra relation till sig själv och sin kropp, kommer ha betydligt bättre möjligheter att skapa bra relationer till all andra i sin omvärld. Oavsett om det handlar om en sexuell eller jobbmässig relation. Denna form av coachning har sitt fokus på dina värderingar, föreställningar och beteenden som rör relationen till dig själv och i situationer
Stacks Image 323

Du kan komma till mig,
till exempel för att:
• Ditt sexliv inte fungerar som du vill.
• Du vill ha mer lust i livet.
• Du tänder inte på din partner.
• Du har svårt att få en partner.
• Du vill tycka om din kropp mer.
• Du vill ha mer närhet och intimitet.
• Du skäms (till exempel för din lust eller kropp.)
• Du vill få en bättre relation till din partner.
• Du vill ha ett relationskontrakt till din partner.
• Du har sexuella trauman som behöver läkas.
• Du har dålig erfarenheter av sexualitet som du behöver hela.
• Du vill kunna tala öppet om sex, relationer och lust.
• Du behöver verktyg, tankar och idéer för att få ditt samliv att fungera bättre.


Du anar inte hur mycket "elände" från vår egen historia vi går och bär på. Och det leder till att vi förminskar oss, vi utesluter oss, vi undervärderar oss, vi nedvärderar oss…
Det är lätt att fastna i det vi upplevde och lärde en gång för länge sedan och "uppdaterat" alltför sällan. Våra värderingar och vårt beteende kring specifika situationer domineras av det perspektiv vi hade då. För 10 eller kanske 30 år sedan…
Dessutom lever vi i en kultur där det finns tydliga ideal kring hur det "ska" vara vilket leder till att många av oss strävar efter ideal som formulerats av andra.

Många gånger har vårt system ”glömt” bort händelser som påverkat oss, men beteendet och känslorna finns kvar.
Jobbet tillsammans med mig handlar i huvudsak om identifiera beteenden och händelser för att sedan jobba din inställning och attityd, dels i förhållande till dig själv och dels i förhållande till andra. Mår du inte bra med dig själv, så kommer dina relationer till livet och till andra att påverkas.
Stacks Image 331
Vi möts antagligen flera gånger där vi både jobbar med att förstå det som händer och att träna på ett beteende som du önskar ha. När kunskapen och insikterna börjar komma får vårt arbete mer en coachiningkaraktär.
Utgångspunkten för mötet när vi jobbar tillsammans är vad som känns
när du möter mig.

Frågeställningar kan vara:
• Finns det något som ”stör” dig?
• Något som står i vägen?
• Vad händer i din vardag?
• Vad händer i din kropp just nu?
• Hur känns det just nu?
• Finns det några rädslor?
• Hur har det varit sedan förra gången?

Därifrån startar sessionen. Sedan utvecklas den med utgångspunkt från det som händer hos dig och det vi gjort tidigare.

Några viktiga aspekt av i det som sker är:
• Att du känner trygghet med mig.
• Att du är närvarande.
• Att du är ”hemma”. Att du vågar känna.
Därför handlar coachningen både om kropp och knopp.


Samtal är grunden
Sedan har jag en stor verktygslåda som innehåller meditationer, övningar, beröring, andning och inspiration från bland annat tao och tantra.

Det händer att det hör av sig personer som önskar sexuella tjänster.
Det erbjuder jag inte. Den som önskar det får vända sig till andra .
Jag erbjuder coachning/terapi.© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!