PrimalcoachningOm att frigöra sig från barndomens ryggsäck

Primalcoachning

- om hur barndomen påverkar dig som vuxen.


Stacks Image 584
I våra tidiga år är vi väldigt duktiga på att lära oss saker. Det behöver vi för att vi kunna överleva. Samma sak gäller alla däggdjur. Vi får lära oss det vi behöver för att kunna överleva. Viss del av inlärningen sker organiserat på förskola, lågstadier, etc… Och en annan, kanske viktigare del av inlärningen, sker helt oorganiserat genom våra upplevelser. Det sker genom händelser som sker i vardagen, framförallt i relationen till viktiga vuxna i vår omgivning. Till exempel våra föräldrar.

Det är i dom tidiga åren som vi lägger grunden till dom vuxna personer vi är idag. Där definierar vi våra stora livsmantran, vilken plats vi tar i tillvaron och vad vi tror att vi förmår. Det är där i den inlärningen vi kan finna många av de frågor vi kan ställa oss själva när vi betraktar vårt eget beteende och våra värderingar. Det som bidrar till att skapa problem i relation med andra vid vuxen ålder, är ofta sådant som bygger på upplevelser i unga år.

Den här vetskapen är något som jag har med i all terapi/coachning, och i Primalcoachningen gör vi en djupdykning och lyfter på alla stenar. Det är en process där vi undersöker dina första och viktiga relationer.

- Hur har dom påverkat dig under din historia?
- Hur påverkar dom dig idag? Nu? Särskilda situationer?
- Vad kan du göra för att ta mer makt över ditt liv? Att inte styras lika mycket av ditt förflutna?

”Primal-processen med dig har varit en spännande men också tidvis tuff resa i min barndom. Under resan har det visat sig att det lilla barnet i mig inte uppfattat barndomen lika idyllisk som mitt vuxna jag velat påskina. Utan att döma, har den gett mig förståelse för varför det lilla barnet reagerar och tar över i många situationer där det känner sig hotat, och hur detta hämmar mig. I stället för att agera som mitt vuxna jag vill, sker det enligt det lilla barnets önskemål. 

Processen har gett mig verktyg för att identifiera och hantera dessa situationer. När vi var 2/3 in i processen kom för mig ett viktigt genombrott, när jag verkligen började känna när det lilla barnet var på väg att ta över och kunde då krama om det lilla barnet så det inte behövde ta över situationen. Nu fortsätter en tid med egen träning ute i livet, för att lära mig mer om det lilla barnets automatreaktioner och att kanske lära mig känna när de kommer ännu tidigare än idag.”


Lars Borgudd i Lund

Om hur barndomen påverkar idag

Under barndomen läggs grunden till dina beteendemönster. Omedvetet bär du, som vuxen, fortfarande på dina erfarenheter från barndomen. En ”ryggsäck” som kan vara mer eller mindre tung. Ett bagage som skapar problem i synen på dig själv, i relationerna till andra och i din attityd till olika saker i din omgivning.
På arbetsplatser leder ditt och de andras "bagage" lätt till att det till exempel skapas dålig trivsel, låg motivation och kan i värsta fall leda till destruktiva konflikter och sjukskrivningar. Hemma i familjen leder det till bråk, irritation och dålig stämning. Och rätt ofta kanske du ställer frågan - varför gjorde eller sa jag så?


Det går att förändra

Jag har en glad nyhet. Du har lärt in ditt beteende. Det betyder att du både kan lära av och lära om. När du har större förståelse för dig själv kan du dessutom vara med och bidra till att din omgivning mår bättre, oavsett om det handlar om familjen eller på arbetsplatsen. När du vet mer om dig själv och dina mönster kan det bli ett verktyg för dig att trivas och må bättre - vilket kan vara avgörande för dig både privat och på jobbet.

Jag erbjuder en process för dig som vill öka sin kunskap och/eller titta närmare på sin egen personliga utveckling. På jobbet kan de här insikterna öka din förståelse för varför till exempel konflikter uppstår och det kommer att förbättra dina möjligheter att fokusera på rätt åtgärder. Privat kan du förstå varför du ibland agerar på ett sätt som skapar problem och du får en chans att förändra ditt beteende.

Processen innebär bland annat att du öppnar dörrarna för att göra tidsresor.
Den ger dig verktyg som gör att du känner igen och erkänner de resurser och det stöd du har samlat runt dig i ditt vuxna liv.
Den lär dig att ta med dig de resuserna på din resa tillbaka i tiden, för att läka såren och det mörka från ditt förflutna. Den stödjer dig att förstå hur de resurserna kan göra att ditt liv i framtiden blir vackrare, mera medvetet och glädjefyllt.

Stacks Image 578
Vad händer i dig?
Ibland känner du skam, ibland skuld och ibland är du i chock. De här tillstånden påverkar dig, ofta utan att du är medveten om det. Under barndomen formar du de glasögon som du senare tolkar världen genom. Du tror att du är på ett visst viss. Men det är inte sant. Det är bara något du har lärt dig. Det är något som inpräglat i dig - som en ryggsäck du har med dig sen. Och i den har du med dig värderingar som först dina föräldrar och senare samhället gav dig.
Du lärde dig vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Omedvetet skapade du ideal och rättesnören som inte var dina egna, men som hamnar i din ryggsäck, och de kan senare då och då ha skapat problem i ditt liv. Som att du går och retar dig på någon. Att du känner dig överlägsen eller underlägsen. Att du inte törs säga ifrån. Att du inte vågar ta den där konflikten.

Efter processen, när du vet mer om vem du är, när du har ökad insikt om vad du har i ryggsäcken, så får du lättare att hantera vardagen i dag. Du har lättare att vara vuxen på jobbet och kanske kan le åt dem som ibland fortfarande beter sig som femåringar. Du får lättare att hantera relationen till en partner.
Genom att öka kunskapen om "vad som hände då" ökar du möjligheterna att förstå dig själv idag och inte minst att börja förändra din inställning och dina beteendee. En av de viktigaste insikterna kan vara är att du kan förändra dig. Att ditt ansvar är mycket större än du tror.


© 2016 Alexander Rudenstam Hör av dej!