Att ta makten över sitt liv | Från Skam till Lust

Jag vill blomma, vill plockas, men jag blommar aldrig ut. Sitter fast i marken.

Loading Image