Att ta makten över sitt liv | Från Skam till Lust

Hade två sidor att tänka med, en ville så mycket. En ville dra ner mej helt, allt skönt var helt fel.Viljan var stor men jag var fast i det förflutna.

Loading Image