Att ta makten över sitt liv | Från Skam till Lust

Att ha njutit var underbart just då. Men sen kom paniken, skuld , skam. Måste kämpa emot njutningen.

Loading Image