Att ta makten över sitt liv | Från Skam till Lust

Har börjat kunna njuta av beröring och massage. Att våga be om det är en seger.

Loading Image