Att ta makten över sitt liv
Bilder är ritade av en klient under hennes resa från skam till lust, vilket samtidigt innebar att ta makten över sitt eget liv. Hennes bakgrund är sexuella och våldsövergrepp under större delen av barndomen. Ett drygt 20-årigt äktenskap utan närhet, i rädsla och där sex blev ett tvång som hon var tvungen att stå ut med. När hon kom till mig så ville hon ha hjälp med att i alla fall kunna ha sex med sin make en gång i månaden. Hon har valt att vara anonym därav "blurret" på en del ställen. Smilla var det namn hon gav sitt kön under resans gång.
IMG_9575
IMG_9576
IMG_9577
IMG_9578
IMG_9579
IMG_9580
IMG_9581
IMG_9582
IMG_9583
IMG_9584
IMG_9586
IMG_9587
IMG_9588
IMG_9589
IMG_9592
IMG_9593
IMG_9594
IMG_9595
IMG_9596
IMG_9598
IMG_9599.JPG
IMG_9600
IMG_9601
IMG_9602
IMG_9603
IMG_9604
IMG_9605
IMG_9606
IMG_9607
IMG_9608
IMG_9609
IMG_9610
IMG_9611.JPG
IMG_9612
IMG_9613
IMG_9614
IMG_9615
IMG_9616
IMG_9618
IMG_9619
IMG_9620
IMG_9621
IMG_9622