Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget
Om Alexander
Nyckelord i en beskrivning av Alexander skulle vara lugn, kreativ, entreprenör, lyssnande, utvecklande, engagerad, lyssnande, drivande, trygg, nätverkande, kunnig, nytänkande, allmänbildad, initiativrik, organisatör, se möjligheter, skapande, samverkande…. En generalist som fungerar bra internationellt såväl som lokalt. som både kan se de större sammanhangen och de små detaljerna och vars utgångspunkt är verksamheten och människorna. En målstyrd person som själv eller tillsammans med ett team kan planera, leda och driva olika slags utvecklings- och förändringsprocesser som ibland finner lösningar där andra g
Stacks Image 60
Jag har en bred bakgrund och större delen av det yrkesverksamma livet jobbat med människor och deras beteenden. Några års högre och djupare studier inom ekonomi, filosofi, psykologi, projektledning, relationshantering och personlig utveckling. I inledningen av min yrkesverksamma resa hade jag några års engagemang inom partipolitiken. Under vissa perioder på heltid. För mig blev det en bra skola rörande opinionsbildning, samhällsutveckling, offentlig verksamhet och beslutsfattande. Och jag har haft offentliga uppdrag lokalt och nationellt. Under några år var jag anställd i en av Europas största konsultföretag.

Samhällsfrågor engagerar mig. Det offentliga samtalet är viktigt och förutsätter att medborgarna både har kunskap och att "torget" är friitt att använda för den som vill något. Och den helt överhängande samhällsfrågan framöver kommer vara starkt kopplad till hållbarhet. Men inte enbart den materiella hållbarheten, utan även sociala och ekonomiska aspekter. Här finns mycket att göra …

Om jag skulle behöva lyfta fram en sak jag är riktigt bra på, så är det att leda/driva olika slags processer och skapa ett engagemang. I stort och mera offentligt och personligt helt privat. Och allt där i mellan. Jag jag drar mig inte för att ställa de obekväma frågorna och göra det som behövs för att väcka ett det engagemang som sover.

Sen 2005 har jag verkligen förstått att i all förändring så är det människan roll avgörande, men vi har inte förstått det. Det är inte ett förenklat regelverk eller en fantastisk produkt som skapar framgångsrika företag, Det är människorna som gör det.

Väldigt många mår mentalt dåligt. Människan och hens trygghet. Och hållbarhet kan bara komma från en plats som redan från början är hållbar, det är här som hållbarheten kommer in. Det ger ringar på vattnet. Hållbarhet handlar om ett förhållningssätt i förhållande till vissa grundläggande saker. Hållbarhet handlar om att fatta medvetna beslut, att det ska räcka, att respektera, sätta värde på, ta ett eget ansvar, bry sig, Förutsägbarhet och långsiktighet är andra hållbarhetsaspekter. Det är till exempel bra om årets varmaste tid kommer under sommaren - till exempel. Idag orsakar t ex klimatförändringarna svårigheter för livsmedelsproducenter i länder som haft tydliga regn- och torrperioder.
I Sverige har den genomsnittliga årstemperaturen ökat, en förändring som skapar både problem och nya möjligheter.

Jag har lärt mig om processer oavsett om det gäller ideella, offentliga, kommersiella, nätverkets, gruppens och individens/färetagets. Jag har varit konsulten, utbildaren, beslutsfattaren. eleven, klasskamraten och föräldrarna. Och varje situation har sina unika förutsättningar. Jag har lärt mig om människors drivkrafter och planetens förutsättningar – att dom inte bryr sig om administrativa eller funktionella gränser, titlar eller status.

Oavsett orsaken till att du läst ända hit - så är du välkommen. Människor engagerar mig - oavsett om sammanhanget är privatlivet, arbetsplatsen, gruppen eller uppdraget.

De senaste 5 åren har jag levt "i min kappsäck" nu. En kappsäck som innehåller längre besök i Grekland, Japan, Colombia, Österrike, Portugal, Bromma… Där jag varit verksam som volontär/coach/teraeut, haft utställningar, lärt från från andra kulturer och fungerat som senior rådgivare i ett apputvecklingsprojekt i Wien. Numera finns jag straxt utanför Stockholm, i skärgården. Närmare bestämt
Stavsnäs i Värmdö kommun.

Det blir nära hav och natur, men jag får möta några av de utmaningar som hållbarhet och digitaliseringen ger oss:
Här ute måste vi vara extra rädda om
färskvattnet - eftersom det är en bristvara. Huset jag bor i är eluppvärmt som i samband med stormar riskerar bli strömlöst eller isolerat då träd faller över ledningar och den enda vägen som finns hit ut blir lätt blockerad. Det påverkar även de mer eller mindre dagliga leveranser som den enda butiken behöver för att inte hyllorna ska bli tomma. Det löfte om att alla skulle få bredband och som utfärdades i början av 2000-talet har ännu inte uppfyllts här, liksom på många andra platser i landet. Det handlar om det mest basala, vatten, livsmedel, boende, energi och kommunikation/transporter.
Och det är mindre än 5 mil till regeringskansliet.

© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig