Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget
Mitt erbjudande
Vi börjar med att träffas för ett förutsättningslöst samtal. Du berättar om de utmaningar du ser framför dig och jag berättar om vem jag är, hur jag jobbar och kan ge dig någon reflektion över det du berättat. Därefter, om både du och jag känner att vi vill fortsätta tillsammans, så får du någon dag senare ett konkret förslag att ta ställning till. I de fall där jag själv inte kan leverera allt det som behövs så har jag ett stort nätverk av specialister inom alla tänkbara områden som kan bidra.

Och jag vill från början göra tydligt att jag kommer bara tacka ja till uppdrag som stämmer överens med mina egna värderingar. Det ger dig en trygghet i att du får mitt hela engagemang, kreativitet och erfarenhet.

Kontakta mig nu - så hittar vi tid och form för ett första förutsättningslöst möte.

Lite mer:
Exempel på engagemang:

  • Relationshantering och organisationsutveckling inom tung industri.
  • Föreläsning och inspiration inom offentlig verksamhet.
  • Digitalisering inom ideell verksamhet.
  • Utvärdering av utbildningsverktyg inom stora organisationer.
  • Bollplank och coaching av ledningsgrupper
  • Coachning av enskilda individer - medarbetare eller privatperson.
  • En hållbar samhällsutveckling.

Exempel på finansiärer, uppdragsgivare och partners:
  • En lång rad privatpersoner • ConnectZ GmbH • Tidningsutgivarna • Linköpings kommun • Nutek • DeGussa AB • Nässjö kommun • Skolverket • Riksarkivet • Svenskt Näringliv • CapGemini Ernst & Young • Utbildningsradion • KK-stiftelsen • Regeringen • Grafiska Företagen • Stiftelsen Framtiden Kultur • CapGemini Ernst & Young• Moderaterna • Malmö Stad •
Hållbara möten och processer

Självklart kommer de erfarenheter som pandemin gett oss även påverka hur vi möts och driver processer i framtiden. Dels för att minska risken för smittspridning som kan finnas och dels därför att det faktiskt finns tydliga fördelar. Ett ökat användande av teknikens möjligheter bidrar även till ökad effektivitet och utveckling av nya sätt att kommunicera, informera och producera. Och inte minst - det bidrar till att minska antalet transporter.

Det betyder att även jag lovar anstränga mig för att hitta hållbara och digitala lösningar i allt jag föreslår.

Kontakta mig nu - så hittar vi tid och form för ett första förutsättningslöst möte.
Hållbarhet och digitalisering

Mänskligheten behöver göra stora förändringar. Svårare än så är det inte. De "sanningar" som formulerats under 1900-talets utveckling och det sätt att leva som utvecklats under den tiden behöver behöver förändras. Behoven av en betydligt mer hållbar tillvaro och den totala revolution som digitaliseringen öppnar upp för har bara börjat. Båda dessa förändringskrafter kommer framförallt förändra vårt sätt att producera och konsumera. Dvs de drivkafter som drabbats av pandemin. Förändringar som nu tvingar världens nationer att satsa gigantiska resurser på att försöka dämpa.

Två områden som alla - oavsett vad vi gör - måste förhålla oss till. Det är två krafter som kommer påverka vårt sätt producera, konsumera, arbeta, kommunicera, bo, äta, arbeta… Ja, hela vårt sätt att leva. Och den verksamhet eller den person som inte inser detta kommer få eller har redan problem som kan härledas till båda eller ett av dessa områden.
Vi behöver ställa oss frågan: Hur kan vi göra något bra av detta?

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att hantera fysiska avstånd, kommunikation och information. Teknikutvecklingen och pandemins krav på social distansering ökar hastigheten i den digital drivna samhällsförändringen och påverkar nästan all mänsklig verksamhet.

Vi har inte obegränsat med naturresurser och mycket av det vi gör resulterar i klimatpåverkan, skövling, brister, förgiftningar och sociala problem. Vi har faktiskt bara en planet. Den är begränsad, liksom dess resurser. Coronoa-pandemins effekter har på ett tydligt sätt visat problemen inom sjukvård och omsorg - och allt fler har börjat förstå att det även finns problem inom andra områden än klimatet.
Just kring hållbarhetsfrågor kan du läsa mer på Hållbarhetsinitiativets hemsida.
© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig