Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget

Yttrandefrihet med förnuft


C1C8E540-F949-4EE7-95BB-F8273B2A192A


Förstå balansen mellan yttrandefrihet och global påverkan! Vi måste vara ansvarsfulla och navigera smart när tekniken ger oss omedelbar och global information som är lätt att förvanska och manipulera. Fastställ riktlinjer för vissa manifestationer som sker inom ramen för yttrandefriheten för att skydda våra internationella relationer. Rätt eller fel – vi behöver ta hänsyn till bristande kunskaper och känsla för demokratins spelregler hos en större del av världens befolkning. 2 miljarder är fler än 10 miljoner. Försvara yttrandefriheten både med insikt och mod i en värld där den starkes rätt ofta går före demokrati och mänskliga rättigheter.
Nästa steg: en parlamentarisk utredning för konkreta lösningar!


Självklart är vår yttrandefrihet en grundläggande rättighet som vi ska värna om och försvara, oavsett hur kontroversiella åsikterna kan vara. Samtidigt måste vi vara medvetna om de möjliga negativa konsekvenserna av dess tillämpning. Sverige befinner sig i ett globalt sammanhang, där förståelse och kunskap om demokratins spelregler inte alltid är given. Tvärtom.

Förutsättningarna för informationsspridning har förändrats på gott och ont. Medvetna eller omedvetna felaktigheter kan snabbt bli sanningar i en digital tillvaro. Teknikutvecklingen har gett oss ett direkt och globalt informationsflöde, vilket gör det viktigt att vara extra tydliga och medvetna om hur yttranden i Sverige kan påverka relationer med andra länder.

I länder där demokrati saknas och där mänskliga rättigheter inte respekteras, kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan opinionsbildning, politik, myndighetsutövning och livsåskådning. I Sverige och stora delar av västvärlden har vi under några hundra år tränat på att förstå skillnaden och lärt oss respektera varandra. Så det är klart att brist på denna träning kan leda till missförstånd och därmed medvetet eller omedvetet utvecklas till spänningar mellan Sverige och andra nationer. Särskilt då det finns krafter i skuggan som för sin egen vinning underblåser missförstånd och bristande kunskap för att skapa kaos och konflikter.

Därför bör vi, menar jag, vara försiktiga med VAR vi tillåter yttrandefrihetsmanifestationer om det kan påverka våra internationella relationer negativt och manifestationen inte har ett parlamentariskt stöd. Det är en stor och grundläggande skillnad på om det som skapar reaktioner utgår från manifestationer av enstaka knäppgökar i det fria, eller utgår från en parlamentarisk process.

Vi lever också i en komplex värld där yttrandefriheten kan missbrukas av olika aktörer för att skapa kaos och destabilisera samhällen. Vi bör vara medvetna om detta och agera ansvarsfullt för att skydda oss mot skadliga influenser från extrema och våldsamma grupper. Sverige och många andra demokratiska länder befinner sig faktiskt indirekt i krig mot Ryssland och stundtals direkt med välorganiserade islamiska extremister. Och vi vet att dom och andra med stalinistiska och auktoritära värderingar har resurser, kunskap och vilja att bidra till kaos.

Vi prioriterar yttrandefriheten framför risken att kränka någons livsåskådning och denna prioritering har ibland utnyttjats av krafter, ofta i instabila länder och odemokratiska länder, vilket har lett till politiska konflikter och diplomatiska problem. Något som vi har en lång rad tydliga exempel på de senaste två-tre åren.

En möjlig lösning för att minska risken för missförstånd och negativa effekter på våra internationella relationer är att fastställa riktlinjer för var vissa manifestationer av yttrandefrihet inte får äga rum. Det skulle ge den tillståndsgivande myndigheten möjlighet att undvika känsliga platser och därmed även minska risken för dramatiska händelser inom eller utanför våra gränser. Självklart måste sådana bedömningar vara en färskvara och kontinuerligt uppdateras.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi försvarar yttrandefriheten som en grundläggande rättighet, men samtidigt agerar ansvarsfullt och balanserat.
Vi måste vara medvetna om att verkligheten gäller, inte vår bild av hur det borde vara. Vi lever i en värld där den starkes rätt alltför ofta dominerar över demokrati och mänskliga rättigheter, och det behöver vi förhålla oss till. 2 miljarder är fler än 10 miljoner. Så enkelt är det.

Nästa steg, i demokratisk anda, är att tillsätta en parlamentarisk utredning för att formulera konkreta förslag med svar hur det hela rent tekniskt ska gå till. Sverige som nation ska, med bibehållen yttrandefrihet, lättare navigera i ett globalt informationskaos där halvlögner och osanningar lätt kan bli stora gruppers sanning.

/Alexander
March 2024
September 2023
July 2023
© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig