Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget
July 2023

Yttrandefrihet med förnuft


C1C8E540-F949-4EE7-95BB-F8273B2A192A


Förstå balansen mellan yttrandefrihet och global påverkan! Vi måste vara ansvarsfulla och navigera smart när tekniken ger oss omedelbar och global information som är lätt att förvanska och manipulera. Fastställ riktlinjer för vissa manifestationer som sker inom ramen för yttrandefriheten för att skydda våra internationella relationer. Rätt eller fel – vi behöver ta hänsyn till bristande kunskaper och känsla för demokratins spelregler hos en större del av världens befolkning. 2 miljarder är fler än 10 miljoner. Försvara yttrandefriheten både med insikt och mod i en värld där den starkes rätt ofta går före demokrati och mänskliga rättigheter.
Nästa steg: en parlamentarisk utredning för konkreta lösningar!


Läs mer ...
March 2024
September 2023
July 2023
© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig