Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget

En framtid med nya lärandesätt: AI och hoppet om en bättre värld

Föreställ dig en värld där lärandet inte längre är begränsat av klassrummets väggar eller en auktoritär pedagogik. Tänk dig att kunna skräddarsy din egen inlärning, utifrån dina unika behov och din individuella takt. I den här världen är artificiell intelligens (AI) inte ett hot mot mänskligheten, utan en hjälpande hand som lyfter fram vår fulla potential.
Det är så vi måste möta vår tids stora utmaningar.


682587F0-7092-49D6-8F46-435B0C12AAEF_1_201_a

I århundraden har undervisningen följt samma mönster: en lärare förmedlar "sanning" till en passiv grupp elever. Denna "korvstoppningspedagogik", som har dominerat vår syn på lärandet sedan kyrkan och staten började organisera undervisning under 1800-talet. Idag indoktrineras vi i hur, var och när vi ska lära oss, redan från tidig ålder. Detta trots att vi i praktiken lär hela tiden och på en mängd olika sätt.

Människans tillvaro på planeten Jorden står inför stora utmaningar. Teknik- och kunskapsutvecklingen, numera med AI i spetsen, automatiserar allt fler arbetsuppgifter. En utveckling som möjliggjort en global befolkningsexplositionn och en mängd positiva saker för människan, men som samtidigt  även lett till bl a förstörelse, brister, förgitfning, utrotning, sårbarhet och minskad mångfald. Idag hotar vårt ohållbara resursutnyttjande människans framtid på planeten, på fler sätt än ett. Vi behöver göra stora förändringar, ta fram nya verktyg och metoder för en mera hållbar tillvaro och bättre kunna anpassa oss till en mera föränderlig värld.

Lärandet är en central del av lösningen. Vi behöver lära om och lära nytt, både för att hantera kortsiktiga och långsiktiga utmaningar och på alla nivåer. Vi måste frigöra oss från den traditionella skolans begränsningar och utnyttja mänsklighetens fulla potential. Alla människor är unika och vi behöver, så långt vi kan, ta hänsyn till det.

Här kommer AI in i bilden. AI kan spela en central roll i att skapa en mer individualiserad, relevant och engagerande undervisning. Den kan anpassa lärandet till individuella behov och inlärningsstilar, göra utbildningen mer relevant och engagerande. Vi behöver t ex lära oss historia för att förstå vårt samhälle idag och för att undvika misstag som tidigare generationer gjort. Inte för att veta vilket år en gubbe för hundratals år sedan blev kung. 

Men AI kan inte bara revolutionera lärandet, utan också bidra till en mer hållbar värld. AI kan användas för att utbilda om hållbarhetsfrågor, driva forskning för att hitta nya bättre och effektivare lösningar, och till och med utveckla smarta verktyg som hjälper oss att leva mer hållbara liv.

För att AI ska kunna nå sin fulla potential krävs det dock arbete. Vi behöver förändra vår syn på lärandet, dess former och strukturer. Vi behöver utveckla pedagogiskt välgrundade och användarvänliga AI-verktyg. Vi behöver säkerställa att AI används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver utbilda lärare i hur de kan använda AI i undervisningen. Framförallt behövs vi behöver modiga och visionära ledare som vågar bana väg för en annan syn på lärandet och omfamna den här nya tekniken.

AI är inte en magisk lösning på alla våra problem. Men den är ett kraftfullt verktyg som kan ge oss hopp om en bättre framtid. En framtid där alla har möjlighet att nå sin fulla potential och där vi tillsammans kan skapa en mer hållbar värld för kommande generationer.
March 2024
September 2023
July 2023
© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig