Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget

Det enda konstanta är förändring.

– Förstår du den, så kan du finna möjligheter till utveckling.

Har du tänkt på det?


Oavsett vem du är eller vad du representerar – all förändring börjar med idéer och föreställningar hos en eller flera människor. Oavsett om det rör något högst privat eller en ny världsordning.
Jag kan hjälpa dig i den processen. Oavsett om du representerar en verksamhet eller enbart kommer för din egen skull.
Min roll är att vara ett stöd och inspiration innan, under och efter. Det sker utifrån kunskap och erfarenhet av att jobba med gruppers och enskilda individers förutsättningar, beteenden och drivkrafter i allt från privatlivet och sin yrkesroll till privata och offentliga verksamheter.
All förändring, förståelse och kommunikation börjar hos den enskilde. Därför vår kreativitet, rädsla, sjävkänsla och förmåga att utveckla bra relationer är oberoende av den roll vi har.

Och när det behövs - då hittar jag det som är oväntat och överraskande och som öppnar nya möjligheter.
Kontakta mig för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal!
2020 förändringarnas år

Ett år som kommer vi minnas som det år som hela mänskligheten tvingades stanna upp och förändra det mesta, på alla nivåer i samhället. Ett litet virus vid namn covid-19 drabbade oss, och "business as usual" tvingades till en global tvärbromsning. Vi har fått möta död, karantäner, utegångsförbud, intensivsjukvård, stängda gränser, konkurser, stängda skolor, arbetslöshet och gigantiska stödåtgärder för tusentals miljarder…
Under några veckor förändrades förutsättningarna för det liv och alla de verksamheter vi sett som självklara. Såklart fanns det ingen som var förberedd på att något sådant kunde hända. Vi tvingades till snabba förändringar och få, om ens någon var beredd. Förändringar som antagligen bara har sin motsvarighet under 1900-talets världskrig. Förändringar som regeringar runt om i världen satsar tusentals miljarder på försöka dämpa dess effekter.

Vi tvingades möta denna kris samtidigt som mänskligheten var fullt upptagen med två andra globala förändringskrafter – digitaliseringen och behovet att leva mer hållbart. Digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter att skaffa, samla, hantera och presentera information samt eliminera många av de problem som det fysiska avståndet innebär. Och pandemins effekter har visat att det är betydligt mer än klimatet som är en utmaning.

Det är förändringar som knappast kommer sluta i närtid. Teknikutvecklingen går snabbare och snabbare, våra erfarenheter av dessa ökar och inte minst kommer det ge människor verksamma inom organisationer och verksamheter insikter om nya sätt att erbjuda "gamla" tjänster och produkter samt helt nya tjänster och produkter.

I den här nya situationen behövs nytänkande, erfarenhet, stabilitet och flexibilitet för att kunna se både möjligheter och hot. Oavsett om din utgångspunkt är begränsad till din egen, en verksamhets eller en hel organisation – så handlar det om människor. Och en av de få saker vi kan vara säkra på är att de idéer och planer vi alla hade inför framtiden inte längre gäller. Där kan jag vara inspiratör, bollplank, coach och förändringsledare.

© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig